Public Relations Publiciteit


Functieomschrijving bestuurslid Public Relations (Publiciteit/ Website / Social Media)

Doel van de functies
Elk bestuurslid is belast met een taak op een bepaald, specialistisch, gebied. Elke bestuurslid van LaBuLa maakt onderdeel uit van het bestuur, dat collectief het netwerk bestuurt. Een bestuurslid werkt, eventueel in samenwerking met anderen, aan de doelen binnen het netwerk van laBula. Zij doet verslag tijdens de bestuursvergaderingen.

Taakinhoud
Het bestuurslid maakt werk van haar taak binnen het bestuur. Het bestuurslid werkt samen met anderen binnen en buiten het bestuur aan de uitvoering van haar taak. Het bestuurslid meldt haar activiteiten terug in het netwerkbestuur.
Het bestuurslid neemt actief deel aan netwerkbestuur en heeft een samenwerkingsgerichte en constructieve houding, zodat zij medebestuursleden enthousiasmeert, informeert en motiveert.
Het bestuurslid neemt de verantwoordelijkheid op zich voor één of meer taken door het voltallige bestuur vastgesteld.

Verantwoordelijkheden/bevoegdheden
Het bestuurslid is verantwoordelijk voor het onderhouden en vernieuwen van de (sociale) media platforms (zoals Linked-in, Facebook, Twitter, Instagram en de website van laBula). Zij verantwoordt zich periodiek aan het gehele bestuur voor zijn specifieke activiteiten binnen zijn taak.

Taak Public Relations/Publiciteit
  • heeft goede relationele en communicatieve vaardigheden
  • heeft affiniteit met en enthousiasme voor PR, Marketing en Social Media
  • is creatief en communicatief ingesteld.
  • heeft een doelgerichte instelling
  • is kundig in het vertalen van de visie van het bestuur in commerciële doelen
  • komt met creatieve ideeën hoe invulling gegeven kan worden aan een vrouwennetwerk en het bereiken van nieuwe leden.
e-mail :  info@labula.nl

Stichting Ladies Businessclub De Langstraat
Bankrekening: IBAN: NL57 RABO 0112 8937 40
K.V.K.  Brabant 55719015 
Terug naar boven